Αεροπλοΐα

Πιστοποιητικό FAA

Πιστοποιημένες υπηρεσίες επισκευής από τον Εθνική υπηρεσία αεροπλοΐας (FAA) των Ηνωμένων πολιτειών Αμερικής.